તપોવન સંસ્કારધામ વિધાલય, મુંબઈ દ્વારા પ્રકાશિત

સરળ ભાષામાં જૈન તત્વજ્ઞાન
Gyan4u – ગુજરાતી માસિક

આજીવન લવાજમ – ભારત રૂ. ૨૦૦૦/-

વાર્ષિક લવાજમ – વિદેશ માટે રૂ. ૧૬૦૦/-

લવાજમ NEFT / IMPS અને નેટ બેંકિંગ થી ભરી શકશો.

ઓરિયન્ટલ બેંક ઓફ કોમર્સ ખાતા નં. 09952191023911
શાખા ભાયંદર (ઈ.) થાણે – 401 101
IFSC Code ORBC0100995
Email તપોવન વિધાલય, ભાયંદર ઈ. લવાજમ ભર્યા ની માહિતી ઈમેલ કરો.[email protected]

લવાજમ ભરવા માટે હેલ્પલાઈન : +91 9820686011 / 9321150160


Subscribe using Debit / Credit Card  / Netbanking

પે યુ મની  દ્વારા લવાજમ ભરો.

ડેબીટ ક્રેડિટ કાર્ડ અથવા નેટ બેંકીંગ વાપરી લવાજમ ભરો.

Gyan4U માસિક સંપર્ક

ફોન નં. :
પ્રકાશભાઈ : 9321139206
અમરભાઈ : 9321150160

 

ઈમેલ :
[email protected]
[email protected]

 

તપોવન વિધાલય :
C/o. ભવાની કૃપા બિલ્ડીંગ,
જે એસ એસ માર્ગ, ગિરગામ,
ઓપેરા હાઉસ, મુંબઈ – ૪૦૦૦૦૪.
ફોન : ૦૨૨ – ૨૩૬૭૦૯૭૪

ભાયંદર સંપર્ક :
ઈન્દ્ર લોક, ફેસ IV,
સાંઈરામ ટાવર ની સામે, ન્યુ ગોલ્ડન નેસ્ટ રોડ, ભાયંદર (ઈસ્ટ),
જિલ્લો – થાણે,
મહારાષ્ટ્ર – ૪૦૧૧૦૫.

મુંબઈ, સુરત અને અમદાવાદ માં નીચે જણાવેલ સ્થળો પર લવાજમ ભરી શકશો.

મુંબઈ

વર્ધમાન સંસ્કારધામ ના બધાં કેન્દ્રો,
નટુભાઈ : 9322264388
૧૧૨, ભવાની કૃપા બિલ્ડિંગ,
ગીરગામ ચર્ચની સામે,
મુંબઈ – ૪૦૦૦૦૪

પ્રકાશભાઈ : 9321139206
નિખિલભાઈ : 9920102091

સુરત

ચં. કે. સંસ્કૃતિભવન, સુભાષ ચોક,
ગોપીપુરા મેઈન રોડ, સુરત.
વિજયભાઈ : 9925904598
0261-2599337

અમદાવાદ

સી-૪, ઝલક કોમ્પલેક્ષ,
ભઠ્ઠા પાલડી, અમદાવાદ.
દિનેશભાઈ : 9426050530

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.